Kostnadsfri aktivering (Smart Warranty)

Den kostnadsfria garantin (Smart Warranty), som kan aktiveras av installatören inom de första 6 månaderna efter första idrifttagningen, erbjuds för följande KOSTAL-produkter:

  • KOSTAL-växelriktare
  • KOSTAL-wallbox (ENECTOR)

Vår Smart Warranty gäller för samtliga komponenter (materialgaranti) i KOSTAL-produkten, samt en schablonersättning för transport och utbyte inom de första 5 åren från och med datumet för första idrifttagning.

Du aktiverar garantin väldigt enkelt med bara 3 steg (Smart Warranty):

Steg 1: Logga in på användarkontot
Steg 2: Ange uppgifter om anläggning och plats
Steg 3: Aktivera garantin

Nyhet: Från och med datum för första idrifttagning 2022-04-01 utökar Smart Warranty plus materialgarantin till totalt 10 år för alla växelriktare upp till 20 kW från och med 6:e driftåret.

Viktigt: Förutsättning för Smart Warranty plus är registrering i KOSTAL Solar Portal. Portalen är till för att visualisera och övervaka din solcellsanläggning och gör det möjligt att använda vår KOSTAL Solar App. Du behöver då en separat inloggning.

Färdigt – du får garantibeviset direkt via e-post (för fackföretag att lämna vidare till kunderna).

All information om Smart Warranty kan du ladda ner här (PDF).

Våra service- och garantivillkor, inklusive gällande schablonbelopp för utbyte finns i nedladdningssektionen på vår webbplats.