Prawo do odstąpienia

Prawo do odstąpienia

Masz prawo do odstąpienia od umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyn. Termin na odstąpienie wynosi czternaście dni

- w przypadku zakupu towaru od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem przejęła towar w posiadanie (w przypadku oddzielnej dostawy bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w dniu, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, przejęła w posiadanie ostatni towar);

- w przypadku zakupu produktów cyfrowych (np. kodów aktywacyjnych i bonów PLENTICOIN) – od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować nas, czyli firmę KOSTAL Solar Electric GmbH, Hanferstr. 6 79108 Freiburg im Breisgau, Niemcy, numer telefonu +49 (0)761 47744-100, numer faksu +49 (0)761 47744-111, e-mail sales-solar@kostal.com, w formie jednoznacznego oświadczenia (np. list wysłany pocztą tradycyjną, faksem lub e-mailem) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Do tego celu możesz użyć dołączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to wymagane.

Dla dotrzymania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu dla odstąpienia od umowy.


Skutki odstąpienia

W przypadku odstąpienia od umowy mamy obowiązek zwrotu otrzymanych od Ciebie wszystkich płatności włącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów, wynikających z tego, że wybrałeś inny niż oferowany przez nas, najtańszy sposób standardowej dostawy) w ciągu czternastu dni od dnia, w którym wpłynęła do nas informacja o Twoim odstąpieniu od umowy. W celu zwrotu płatności używamy tego samego środka płatności, który został użyty przy pierwotnej transakcji, chyba że uzgodniono z Tobą wyraźnie coś innego; w żadnym wypadku nie zostaną doliczone dodatkowe opłaty z powodu zwrotu płatności.

Możemy odmówić zwrotu płatności do momentu ponownego otrzymania towarów lub do momentu uzyskania od Ciebie potwierdzenia odesłania towarów, w zależności od tego, co nastąpiło szybciej.

Towar należy odesłać lub przekazać nam, firmie KOSTAL Solar Electric GmbH, Lange Eck 11, 58099 Hagen niezwłocznie, w każdym razie nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od umowy. Termin jest dotrzymany, jeżeli odeślesz towary przed upływem terminu czternastu dni.                                                                           Ponosisz bezpośrednie koszty odesłania towarów.

Za ewentualną utratę wartości towarów musisz ponieść dodatkowe koszty tylko w przypadku, kiedy ta utrata wartości będzie wiązać się z niezbędną koniecznością sprawdzenia stanu, właściwości i działania towarów.

Jeśli po wykupie przedłużenia gwarancji zażądałeś świadczenia usług gwarancyjnych w okresie odstąpienia, musisz zapłacić nam odszkodowanie za działania w ramach gwarancji wyświadczone w przypadku odstąpienia.


Wyjątek od prawa do odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia nie przysługuje w przypadku umów na dostawy towarów, które nie są sprzedawane jako już wyprodukowane i dla których wytworzenia decydujący jest indywidualny wybór lub ustalenie przez konsumenta lub które są wyraźnie dostosowane do spersonalizowanych potrzeb konsumenta.

Prawo odstąpienia wygasa wcześniej, jeżeli przystąpiliśmy do wykonywania umowy dopiero po wyrażeniu przez Ciebie wyraźnej zgody i jednocześnie potwierdzeniu, że wiesz o utracie prawa do odstąpienia od umowy, gdy przystąpimy do realizacji umowy. Zastrzegamy sobie prawo do uzależnienia zawarcia umowy od powyższej zgody i potwierdzenia.

Prawo do odstąpienia od umowy przyznajemy wyłącznie konsumentom.


Wzorcowy formularz odstąpienia

(w celu odstąpienia od umowy należy wypełnić ten formularz i odesłać go do nas).

Do
KOSTAL Solar Electric GmbH
Hanferstr. 6
79108 Freiburg im Breisgau
Niemcy

Faks: +49 (0)761 47744-111
E-mail: sales-solar@kostal.com

Niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) o zawartej przez mnie/przez nas (*) umowy na zakup poniższych towarów (*) / świadczenie poniższej usługi (*)

 

 


Data zamówienia (*) / data otrzymania (*)

 


Imię i nazwisko konsumenta

 


Adres konsumenta

 

 

 

_________

Data

______________________________________________

Podpis konsumenta (dotyczy tylko informacji na papierze)(*) Niepotrzebne skreślić.