Bezpłatna aktywacja (Smart Warranty)

Bezpłatna gwarancja (Smart Warranty), którą monter może aktywować w ciągu pierwszych 6 miesięcy od pierwszego uruchomienia, jest dostępna dla następujących produktów KOSTAL:

  • falowniki KOSTAL
  • ładowarka ścienna KOSTAL (ENECTOR)

Smart Warranty obejmuje wszystkie komponenty (gwarancję materiałową) produktu KOSTAL oraz ryczałt za transport i wymianę przez 5 pierwszych lat od daty pierwszego uruchomienia.

To bardzo proste – aktywuj gwarancję w zaledwie 3 krokach (Smart Warranty):

Krok 1: Zaloguj się na koncie użytkownika
Krok 2: Wprowadź dane instalacji i lokalizacji
Krok 3: Aktywuj gwarancję

Nowość: Od daty pierwszego uruchomienia 1.04.2022 r. Smart Warranty plus wydłuża gwarancję materiałową do 10 lat na wszystkie falowniki o mocy do 20 kW, licząc od 6. roku eksploatacji.

Ważne: Warunkiem aktywowania Smart Warranty plus jest dokonanie rejestracji w KOSTAL Solar Portal. Portal służy do wizualizowania i monitorowania instalacji fotowoltaicznej i umożliwia korzystanie z naszej KOSTAL Solar App. Do korzystania z niej potrzebny jest osobny login. 

Gotowe – zaraz otrzymasz e-mailem dokument gwarancyjny (dla firm specjalistycznych, aby przekazały ją swoim klientom). 

Wszystkie informacje na temat Smart Warranty można pobrać here (PDF).

Nasze warunki serwisu i gwarancji, w tym obowiązujące stawki ryczałtowe za wymianę, można znaleźć w sekcji materiałów do pobrania na naszej stronie głównej.