Δωρεάν ενεργοποίηση (Smart Warranty)

Η δωρεάν εγγύηση (Smart Warranty), η οποία μπορεί να ενεργοποιηθεί από τον εγκαταστάτη εντός των πρώτων 6 μηνών μετά την πρώτη έναρξη λειτουργίας, είναι διαθέσιμη για τα ακόλουθα προϊόντα KOSTAL:

  • Αντιστροφείς KOSTAL
  • KOSTAL Wallbox (ENECTOR)

Στην εγγύηση Smart Warranty συμπεριλαμβάνονται όλα τα εξαρτήματα (εγγύηση υλικών) του προϊόντος KOSTAL, καθώς και η αποζημίωση μεταφοράς και αντικατάστασης για τα πρώτα 5 χρόνια από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας.

Ενεργοποίηση της εγγύησης (Smart Warranty) σε 3 μόνο βήματα - τόσο απλά:

Βήμα 1: Σύνδεση στο KOSTAL Solar-Webshop
Βήμα 2: Εισαγωγή δεδομένων εγκατάστασης και τοποθεσίας
Βήμα 3: Ενεργοποίηση εγγύησης 

Τι νέο υπάρχει: Από την ημερομηνία πρώτης έναρξης λειτουργίας 1.04.2022, η Smart Warranty plus επεκτείνει την εγγύηση υλικών σε συνολικά 10 έτη για όλους τους αντιστροφείς έως 20 kW από το 6ο έτος λειτουργίας.

Σημαντικό: Προϋπόθεση για την εγγύηση Smart Warranty plus είναι επιπρόσθετα η εγγραφή στο KOSTAL Solar Portal. Το portal χρησιμεύει στην απεικόνιση και την εποπτεία της φωτοβολταϊκής σας εγκατάστασης και επιτρέπει τη χρήση της εφαρμογής μας KOSTAL Solar App. Για να συνδεθείτε χρειάζεστε ξεχωριστά στοιχεία σύνδεσης.

Αυτό ήταν - θα λάβετε αμέσως το δελτίο εγγύησης με email (για εξειδικευμένα συνεργεία ώστε να το προωθήσουν στους πελάτες τους).

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την έξυπνη εγγύηση είναι διαθέσιμες για λήψη  εδώ (PDF).

Στην ιστοσελίδα μας στη σελίδα λήψης αρχείων θα βρείτε τους όρους τεχνικής υποστήριξης και εγγύησης, συμπεριλαμβανομένων των αποζημιώσεων αντικατάστασης που ισχύουν.